Gå videre til innhold
– Montér et slagkraftig konsept hvor kompetente og motiverte medarbeidere utgjør grunnstammen, sa adm. dir. Erik Tønnesen under feiringen av Montérs 20 første år.
– Montér et slagkraftig konsept hvor kompetente og motiverte medarbeidere utgjør grunnstammen, sa adm. dir. Erik Tønnesen under feiringen av Montérs 20 første år.

Pressemelding -

Montér ser tettere integrasjon mellom byggevare og tjenesteleveranser i sine neste 20 år

Gjennom sine 20 første år har Montér etablert landsdekkende distribusjon og tjenester som effektiviserer byggingen. I krystallkulen for de neste 20 ser byggevarekjeden for seg jevnt økende tjenesteandel i kjedekonseptet.

I Sandefjord november 2001 ble Montér lansert av Optimera for et 50-talls byggevarehus av de tre regionale grossistene L A Lund, Byggmo og Skårland. Kjeden var på lufta første kvartal 2002 og feirer 20-årsjubileum under internkonferansen Opptur 13. mai 2022.

Konseptet med merkenavnene Montér for privat og proff og Optimera for proff står like støtt i dag som da. Todelingen skjermer tjenestetilbud og anlegg som er forbeholdt proffkundene.

– Montér er nå en fullintegrert varehandelskjede med felles IT-løsninger, logistikk, markedsføring og kategoriorganisasjon for både egeneide, forhandlereide og digitale byggevarehus. For kundene innebærer dette samme konti, prosjektnummer, vareutvalg, kampanjer og logistikktilbud i hele landet. Vi har et slagkraftig konsept hvor kompetente og motiverte medarbeidere utgjør grunnstammen, sier adm. dir. Erik Tønnesen.

Bjørn Helge Anuglen ved Montér Stord deltok som nyansatt daglig leder i Montér Stord på lanseringsmøtet i Sandefjord. Under hans ledelse har byggevarehusets omsetning vokst fra 10 til 120 millioner kroner og 340 til 3400 kvadratmeter i konkurranse med seks andre byggevarehus.

– Med distribusjon og fullintegrert IT kan vi støtte kunder som opererer over hele landet. Vareutvalg, markedsføring, digitale tjenester og størrelsen på organisasjonen har endret seg enormt. Like fullt er veien aldri lang til ledelsen, sier Bjørn Helge Anuglen, daglig leder ved Montér Stord.

Integreringen er perfekt for omnikanal-orienteringen innenfor varehandelen. Privatmarkedet dreier fra «gjør det selv» (DIY) til «gjør det for meg» (DIFM). Det vil gi vekst i Montér-konsepter som «Ferdig montert» med fast pris på byggevare og montering.

De senere årene har antall selveiende Montér-forhandlere vokst i kjeden. Daglig leder og deleier Johannes Irgens i Asker Trelast, som driver Montér Asker, opplever at Optimera har lagt godt til rette for forhandlerne

– Erfaringene viser at det er godt rom for å drive gode, forhandlereide byggevarehus i Montér. Optimera har funnet en god balanse mellom integrasjon og sikring av selvstendigheten til oss forhandlere. Det skaper rom for å drive lønnsomt med et byggevare- og tjenestetilbud som er tilpasset lokalmiljøet, sier daglig leder Johannes Irgens i Asker Trelast.

Emner


Optimera er Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2000 ansatte og over 14 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Montér, Montasjeutstyr, Optimera Proff, Optimera Byggsystemer, Optimera Logistikk, Optimera Handel, Hansmark, RenCon og Igland Garasjen. Optimera er en del av Dahl Optimera Norge som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain.

Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør

Optimera er Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2000 ansatte og over 15 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Montér, Montasjeutstyr, Optimera Proff, Optimera Byggsystemer, Optimera Logistikk, Optimera Handel, Rencon og Igland Garasjen. Optimera er en del av Dahl Optimera Norge som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain.

Optimera AS
Østre Aker vei 260
0976 Oslo
Norge