Gå videre til innhold
Rencon og Hansmark samles under Rencon-navnet og får et landsdekkende service- og produkttilbud gjennom nær integrasjon med Optimeras organisasjon. Bilder fra byggingen av Nasjonalmuseet i Oslo med utstyr fra Rencon. (Foto: Optimera).
Rencon og Hansmark samles under Rencon-navnet og får et landsdekkende service- og produkttilbud gjennom nær integrasjon med Optimeras organisasjon. Bilder fra byggingen av Nasjonalmuseet i Oslo med utstyr fra Rencon. (Foto: Optimera).

Pressemelding -

Optimera styrker satsningen mot betongmarkedet

Optimera etablerer en egen betongspesialist-divisjon gjennom sammenslåing av datterselskapene Rencon og Hansmark. Under Rencon-navnet vil den nye divisjonen også få landsdekkende varelegging og distribusjon.

Oppkjøp av Hansmark og Rencon inngår i Optimeras satsing på betong- og anleggssektoren. Gjennom satsingen er Optimera blitt en komplett samarbeidspartner for storkunder også i byggegropa og på anleggssiden.

Nå samles virksomhetene i én divisjon under navnet Rencon. Fra medio juni 2022 ble logistikk- og IT-systemene til Rencon og Optimera integrert. Kunder i alle markedssegmenter vil nå få tilgang på virksomhetenes samlede utvalg av spesialistprodukter for salg og utleie.

– Som divisjon i Optimera vil Rencon bidra enda sterkere til effektivitet, større utvalg og styrking av lønnsomheten til kunder innenfor betong og anlegg. Varelegging ved vårt nye sentrallager i Vestby og logistikklager i Tromsø er håndfaste eksempler på dette, sier administrerende direktør Erik Tønnesen i Optimera.

Jarle Kristiansen tiltrådte stillingen som divisjonsdirektør 1. mars i år. Han har jobbet i Hansmark siden 2019.

Etter sammenslåingen har Rencon avdelinger i Bergen, Sandnes, Kristiansand, Oslo og Trondheim. Virksomheten inkluderer også et topp moderne renoveringsanlegg på Ilseng i Innlandet fylke. Renoveringsanlegget kan raskt klargjøre utleieutstyr for ny bruk.

– Vi ønsker å få ventetiden ned og servicegraden opp i vår bransje. Investeringer i nytt utleiemateriell, effektivisering av renovering og digitalisering er viktig i forhold til dette, sier direktør Jarle Kristiansen i Rencon.

Virksomheten får totalt 70 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 300 mill. kroner. Samtlige av de seks avdelingene inkludert Ilseng-anlegget er Miljøfyrtårnsertifisert.

Rencons utnyttelse av kapasitet i Optimeras logistikkvirksomhet og -lagre vil også ha betydelig miljømessig effekt. Optimera ønsker å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål og inngår i Dahl Optimera Norge som har som mål å være karbonnøytral innen 2030.

Emner

Kategorier


Optimera er Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2000 ansatte og over 14 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Montér, Montasjeutstyr, Optimera Proff, Optimera Byggsystemer, Optimera Logistikk, Optimera Handel, Hansmark, RenCon og Igland Garasjen. Optimera er en del av Dahl Optimera Norge som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain.

Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør

Optimera er Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2000 ansatte og over 15 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Montér, Montasjeutstyr, Optimera Proff, Optimera Byggsystemer, Optimera Logistikk, Optimera Handel, Rencon og Igland Garasjen. Optimera er en del av Dahl Optimera Norge som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain.

Optimera AS
Østre Aker vei 260
0976 Oslo
Norge